Presentasjon av Johansen Skogsdrift AS

Johansen Skogsdrift er en familiebedrift som strekker seg tilbake til 1950-tallet når Torleif Johansen startet som tømmerkjører med hest. I 1960 kjøpte han sin første traktor og begynte som selvstendig tømmerkjører. Etter hvert som oppdragsmengden økte, etablerte han i 1977 Torleif Johansen skogentreprenørfirma. Fra 1984 ble hans fire sønner gradvis mer delaktig i skogsdriften, og i 1992 ble Johansen Skogsdrift AS etablert. Siden 1992 har firmaet hatt en jevn vekst, og teller i dag 25 ansatte fordelt på 10 hogstlag. Vi opererer stort sett i områdene Elverum, Løten, Vang, Hamar, Stange, Furnes og Åmot. Vi er også en godkjent opplæringsbedrift.

Vår målsetting er å være ledende aktør på entreprenørsiden av maskinell hogst på Østlandet. Dette skal vi få til ved å ha dyktige sjåfører, riktig utstyr og tilby konkurransedyktige driftspriser.

Kompetanse:
Fra oppstart og fram til i dag har bedriften hatt en stabil arbeidsstokk. Dette betyr at vi har fått tid til å bygge opp en betydelig kompetanse i forhold til alle typer for sluttavvirkning og tynning. Herunder også skjermstillingshogst, gjennomhogster og andre former for foryngelseshogster.

Vi har god erfaring på aptering av spesialsortimenter. Vi hogger årlig mye spesialtømmer slik som stolper, laftetømmer, stamblokk og finer.
Hver maskin har sine faste førere. Med dette oppnås ikke bare den fordelen at føreren blir dyktig i bruk av sin maskin, men han kjenner også godt til de forskjellige hogstformer maskinen benyttes til. Dette mener vi gir en høyere kvalitet på hogstføringen generelt, noe som spesielt kommer skogeier til til gode.
De fleste maskinførere har avlagt eksamen til fagprøve for skogsmaskinfører. I tillegg har firmaet ansatt egen driftsplanlegger for planlegging, oppfølging og etterkontroll av driftsoppdrag.

Kvalitetssikring:
Johansen Skogsdrift AS er medlem av Maskinentreprenørenes Forbund og følger M.E.F. sine rutiner for resultatkontroll og intern-kontroll.
Et resultat av kvalitetssikringen er at oppdragsgiver, fortrinnsvis ved sluttavvirkningsdrifter, får tilsendt «registreringsskjema for kalibrering og oppfølging for hogstmaskin» sammen med en utfyllende rapport om skogsdriften sitt forløp og sortimentsfordeling / tømmerstatistikk ved driftens slutt.

Oppdragsgivere:
Johansen Skogsdrift AS har i dag faste oppdrag hos Løiten Almenning, Vang Almenning, Stora Enso, Mjøsen Skog A/S.

Kontaktperson:
Johansen Skogsdrift AS v/Trond Johansen
Vestsivegen 269, 2406 Elverum
Tlf: 995 27327
E-post: trond@johansenskog.no